om skildre
kjærlighet ved første klikk

skildre

male; avbilde

ta bilde av; male; tegne; kopiere

fortelle om; fremstille; beskrive

Image
Image
Image

skildre

dyrebare øyeblikk